Sopron város ingatlanvagyon-nyilvántartásában a parkok Z-lapjainak aktualizálása és felmérése ❬ Vissza

Sopron MJV. tulajdonában levő közterületek zöldfelület-leíró lapjait kellett aktualizálni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.