Faápolás ❬ Vissza

Egy fával az ültetésétől kezdődően minden évben lehet foglalkozni. Az ültetéskorkori metszés után nevelő, koronaalakító beavatkozásokkal tudjuk a fa optimális fejlődését elősegíteni. Ezen időszak célja a hosszú távon is egészségesen tartható törzs-vázág rendszer kialakítása. Később a kifejlett fa fenntartására kell koncentrálni, az esetleges problémaforrásokat (pl. dörzsölődő ágak) kell orvosolni. Az idős, leépülési fázisban levő fákkal is sok tennivaló akad: a gyakrabban megjelenő száraz ágak eltávolítása, odúk, sebek kezelése, vagy akár egy speciális koronastabilizáló rendszer kiépítése.

Cégünk vállalja bármilyen korú fák, fasorok ápolását, fenntartását, ellenőrzését, idős, elhanyagolt fák rendbe hozását, épületre, műtárgyakra ránőtt fák metszését, lombkorona alakítását. 

Az elmúlt években nagyon sok fát kezeltünk viharkárosítás után, hogy azok még hosszú távon biztonságosak, szépek maradjanak.

Folyamatosan végzünk több önkormányzatnak, közintézménynek folyamatos faügyeletet, amely az évenkénti felülvizsgálatok és szükség esetén a felmerült problémák megoldása mellett sürgősségi beavatkozást is magában foglal.

Szükség esetén koronastabilizációs rendszereket is telepítünk, melyeknél a ténylegesen felhasznált anyagmennyiség az elszámolás alapja.  

Az elérhető legmodenebb megoldásokat alkalmazzuk faápoló kötéltechnikával támogatva. 

Faápolási feladatokat nemzetközi szinten is vállalunk, nagyobb munkák esetén szakmai partnereinkkel konzorciális együttműködés keretében tudjuk az időszükségletet csökkenteni. 

Nevelő metszés, Koronaalakító metszés, Világosító metszés, Száradék eltávolítás, szárazgallyazás, Koronakisebbítés, ápolás, Koronastabilizáció, koronabiztosítás kiépítése, Odúkezelések, statikai megerősítések, Gyökérvédelem, gyökérzet ápolása, kezelése, Törzsvédelem kialakítása