Településfásítással kapcsolatos szaktanácsadás, tervezés, szakértői tevékenység ❬ Vissza

Cégünk vállaja az összes faállománnyal és zöldfelülettel kapcsolatos szakértői, tervezési, moderátori tevékenység szakszerű lebonyolítását. 

Arculattervezés: egy település számára nagyon fontos a közterületek megfelelő, esztétikus kialakítása, amely a településmarketing egyik fontos pillérévé válhat. Településközpontok, út menti fasorok, parkok, terek tervezése mellett teljes önkormányzati zöldfelületi arculattervezést is vállalunk. 

Szakértés: idős fák fasorok szakértői vizsgálatával meg tudjuk határozni a szükséges beavatkozásokat

Településfásítási tervek készítése figyelembe véve a termőhelyi, talajtani adottságokat, a rendelkezésre álló növőtér és a klímaváltozás várható hatásait.

Településarculati kézikönyvek szakági fejezeteinek elkészítése, felülvizsgálata, javítása.

Elkészült településfásítási, kertépítészeti tervdokumentációk felülvizsgálata, javítása.

Települési zöldfelületfejlesztési programok, kampányok kidolgozása, levezetése, lakossági fórumok, tájékoztatók tartása, szervezése. Szakmai fórumokon moderálás vállalása.

Helyi zöldfelületi rendeletek kidolgozása, felülvizsgálata.

Fakataszter készítés, faérték számítás, kárbecslés, kárérték számítás.